Skip to main content
Meditation

Meditation handlar om medvetenhet och att utveckla mental och emotionell stabilitet. Alltfler forskningsstudier pekar också på att meditation har positiva effekter på bl a fysiskt och mentalt välbefinnande. Det finns många traditioner och metoder för meditation. En del typer av meditation har som målsättning att få oss bli mer närvarande, finna ro och bli av med stress. Andra former handlar mer om att utveckla förmågan till koncentration och insikt. Traditionellt har meditation använts för en radikal transformering av sinnet och en djupare insikt i tillvarons grundläggande natur.  

Gemensamt för alla metoder och en viktig förutsättning för meditation är avslappning, att kunna vara i stillhet utan behöva göra något. 

Meditationsklasserna som erbjuds på Yogayama är förankrade i lång tradition av välbeprövade kontemplativa metoder med fokus på både kropp och sinne. Med utgångspunkt i den buddhistiska traditionen handlar teknikerna om att utveckla en stabilare uppmärksamhetsförmåga, medvetenhet om somatiska förnimmelser och en ökad insikt i reaktiva och vanemässiga handlingsmönster. Rent praktiskt, och utöver meditation enbart som avslappningsteknik, handlar övningarna om att utforska relationen mellan kropp och sinne genom uppmärksam andning, kroppsmedvetenhet och förmågan att iaktta det mentala innehållet i form av exempelvis tankar, känslor och bilder. 

Med en regelbunden och kontinuerlig praktik kan meditation över tid vara en kraftfull metod för personlig transformation.

 

VÅRA Meditation LÄRARE

YOGAKLASSER

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev