Skip to main content

Villkor

Villkor och allmänna säkerhets- och ordningsregler

Kortbetalning
Följande kort kan användas för betalning via yogayamas hemsida:

VISA
MasterCard
EuroCard
American Express

  

Säkerhetsinformation
Betalning sker via Bambora. Kortnumret skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. yogayama AB har inte tillgång konfidentiell information som berör kundens kort eller bankkonto. Bambora använder mjukvaran SSL för säkra kommersiella transaktioner.

 

Direktbetalning via bank
Som kund i någon av följande banker kan du betala din bokning direkt via:

Swedbank

Handelsbanken

Nordea

SEB

Information om hur direktbetalning via din bank fungerar får du i samband med att du väljer betalningsalternativ.

 

Personuppgiftslagen
De personuppgifter du lämnar till yogayama AB används för att hantera bokningar och bekräftelser samt för att se till att tjänsten fungerar på bästa möjliga vis. yogayamas register behandlas enligt PUL, Personuppgiftslagen. Ingen annan part än yogayama har tillgång till uppgifterna.

 

Allmänna bokningsregler

Bokad plats av behandling, PT, workshops, event, resor, kurser eller utbildningar är bindande. Bokning görs via yogayamas hemsida eller direkt till yogayamas reception. Observera att plats till workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos yogayama. Vid frånvaro utgår full debitering. 

Bokning av yogaklass kan av medlemmar göras max två veckor framåt i tiden och för klippkortsinnehavare 24 timmar framåt i tiden, bokning görs via hemsidan eller via appen. Observera att biljett till bokad plats måste hämtas ut 10 minuter innan klassen börjar, därefter släpps platsen till förmån för drop-in elever. Vid tre stycken outnyttjade förbokade klasser förloras möjligheten att boka klasser under de kommande fjorton dagarna.     

Avbokning av yogaklass måste göras senast 1 timme innan klassen startar. Avbokning och återbetalning av behandling eller PT måste ske 24 timmar innan det att bokningen är beräknad att börja. Återbetalning därefter kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Vid workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betald bokning bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Då din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post.

 

Köp av medlemskort

Då din beställning är gjord via vår webbsida får du en orderbekräftelse via e-post med information om medlemskapet och dess giltighetstid. Kortet hämtas hos yogayama på Jungfrugatan 8 på Östermalm i Stockholm.

 

Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom eller graviditet kan göras som längst med 365 dagar mot uppvisande av läkarintyg.  Likaså gäller frysning av medlemskap vid högskolestudier, arbete eller värnplikts tjänstgöring på annan ort. Ansökan om frysning ska ske 2 veckor i förväg och skall styrkas med intyg. Observera dock att bindningstiden förlängs vid frysning. Frysning kan göras en sammanhängande gång per år.

 

Medlemskortet
Förlorar medlemmen sitt medlemskort eller skadas detta spärrar yogayama medlemskortet och utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskort tar yogayama ut en förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.


Säkerhet- och ordningsregler

På grund av brandmyndigehetrnas direktiv har yogayama ingen möjlighet att förvara barnvagnar i lokalerna.
Inga väskor eller ytterkläder är tillåtna i yogasalarna, skåp finns att tillgå i omklädningsrummen och i gatuplan, observera att dessa töms varje kväll.
Efter avslutat klass skall eleven iordningställa de filtar, bolster, klossar och straps som denna har använt.
Bakom skogränsen pågår behandlingar, klasser och PT verksamhet, varför en allmän respekt för detta är önskvärd med till exempel flygplansläge eller avstängda mobiltelefoner (ljudlöst undanbedes) och en dämpad samtalston.

Ingen förtäring av medhavd mat är tillåten i lokalen. 

En tom sal betyder inte en ledig sal, vid behov av nedvarvning eller egen practice skall detta alltid först stämmas av med receptionen.

Kunder på yogayama skall inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas på studion. Yogayama har rätt att stänga av kunder för viss tid eller säga upp medlemsskapet eller klippkortet med omedelbar verkan om kunden bryter mot yogayamas regler. yogayama ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför yogayamas kontroll och som skäligen inte har kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand- vatten- eller annan större skada på studion, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

Vi vill understryka att all träning sker på egen risk.

 

Kvarlämnade saker

Kvarlämnar medlemmen kläder, yogamattor eller objekt i förvaringsskåpen efter tidpunkt för ordinarie stängning äger yogayama rätten att bryta upp skåpet och tillvarata objekten. Om medlemmen inte hämtar tillvaratagna objekt inom 14 dagar äger yogayama rätt att disponera över de tillvaratagna objekten. Kostnaden för uppbrutet skåp tillfaller medlemmen/kunden. Yogayama ansvarar inte för kvarlämnade yogamattor.  

 

Information och meddelanden

Medlemmen ansvarar för att underrätta yogayama om förändringar av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro. Majoriteten av information och meddelanden skickas via e-post.

 

Avgifter och betalning

Yogayama har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiro- medlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindningstid. Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar yogayama en påminnelsefaktura avsende betalning av förfallen månadsavgift.

 

Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp av årsmedlemskap, dagkort och klippkort inom 14 dagar efter ditt mottagande. 

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår medlemsservice via mail på medlem@yogayama.se  

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

 

Kontaktinformation Yogayama AB
Kontaktperson :
anne@yogayama.se 

Telefon: 08-660 88 60

E-post: info@yogayama.se

Hemsida: www.yogayama.se

Adress: Jungfrugatan 8 och Hammarby Allé 53, Stockholm.

orgnr. 556646-8277 

Konsumentverkets blankett för Ångerrätt

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev