Skip to main content

Vad är Ayurveda?

Ayurveda betyder “kunskap om livet” och är ett 5000-6000 årigt medicinskt hälsosystem från Indien. Från början var Ayurveda en muntlig tradition men började tecknas ned för ca 3500 år sedan och har praktiserats oavbrutet sedan dess. Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Ayurvedans äldsta skrift heter Charaka Samhita och är en del av den vediska traditionen varav också yoga, meditation och astrologi härstammar från. Hela den ayurvediska människosynen kommer från denna andliga tradition där man ser på människan som en enhet av kropp, själ och sinne. På den tiden var syftet med ayurveda att inte låta sjukdom hindra en från upplysning.

I dag definieras ayurveda som ett sätt att hjälpa oss hitta tillbaka till vår ursprungliga balans och lära oss påverka, förlänga och kontrollera våra liv. På så sätt kan vi befrias från sjukdomar och åldrandets krämpor. Att vårda vår mentala och själsliga kraft har lika stor betydelse för vårt välmående som livsstil, kost och motion enligt ayurveda.

Ayurveda betyder “kunskapen om livet” och finns inom oss alla men på grund av olika omständigheter och yttre faktorer i det dagliga livet förlorar vi lätt kontakten med vår naturliga inneboende intelligens. Ayurveda talar om hälsa som ett naturligt tillstånd, ett tillstånd som naturen hela tiden försöker eftersträva.

Ayurveda har tre grundmål:

  • Bota sjukdom.
  • Förebygga sjukdomar och obalanser.
  • Utveckla mot perfekt hälsa.

Den centrala grundsatsen i den ayurvediska vetenskapen är att varje mänsklig varelse är unik och har en egen, individuell konstitution. Att identifiera den egna konstitutionen är nyckeln till förståelse för vilka obalanser och sjukdomar vi löper störst risk att drabbas av, hur vi kan förebygga dem och leva i harmoni med vår omgivning.

De olika kroppskonstitutioner grundar sig på olika kombinationer av de fem grund elementen som utgör hela universum: luft, eter, eld, vatten och jord. Den speciella kombinationen av energier som är närvarande vid tiden för vår födelse avgör vår naturliga konstitution. När de fem elementen förenar sig i olika kombinationer bildas de tre bastyperna: Vata, Pitta, Kapha. När luft och eter kombineras i kroppen vid födseln så blir vi en vatatyp. Om eld och vatten kombineras så blir vi ett resultat av pitta och ifall vatten och jord kombineras blir vi en kaphatyp. Var och en av konstitutionerna har olika behov. Att tillmötesgå dessa behov garanterar balans, god hälsa och frid i sinnet.

Vata är den energi som sätter saker i rörelse. En vataperson i balans är kreativ, flexibel, konstnärlig, levande, livlig, föränderlig, andligt medveten. En vataperson ur balans kan verka rastlös, ryckig, osammanhängande, bräcklig, svåruppfattad, ångestfylld och lida av problem som till exempel sömnlöshet, ångest, gaser, förstoppning, torr hud och frusenhet.

Pitta har egenskaper som förbränner och transformerar. Pitta står för dominans och aktivitet. En pittaperson i balans är till exempel passionerad, skarpsynt, snabb, stark, intensiv, inspirerande, kreativ, företagsam, driftig, fokuserad och rationell.

En pittaperson ur balans kan bli fanatisk, svartsjuk, ilsken, frustrerad, irriterad, kravfylld, stridslysten och lida av problem som prestationsångest, kontrollbehov, magsår, magkatarr, blödningar, irriterad brännande hud, ögon problem, eksem, sura uppstötningar med mera.

Kapha står för aktivitet, begränsning, struktur och smörjande.

En kaphaperson i balans är förlåtande, tillgiven, lojal, tolerant, empatisk, omtänksam och lider sällan av sjukdomar. Ur balans kan en kaphaperson verka introvert, långsam, trögstartad, lat, passiv, deprimerad och lida av problem som låg initiativförmåga, övervikt, förstoppning, acne och fet hy.

För att kunna ta reda på vilken kroppskonstitution du är och var du har dina obalanser kan man uppsöka en ayurvedisk läkare eller hälsokonsult som genom pulsdiagnos och andra diagnosmetoder fastställer just din ayurvediska kroppstyp. Dina hälsoproblem gås igenom och du får ayurvediska livsstilsråd, kost- och motionsråd samt rekommendationer om vilka örter och behandlingar som är bra för just dig.

Inom Ayurveda finns en mängd olika behandlingar för att återskapa den naturliga balansen mellan de tre doshorna.

Den viktigaste medicinen inom ayurveda är kosten och en individuellt anpassad diet. Två personer kan få två helt olika kostråd för ett och samma symptom. Inom ayurveda används enbart naturens eget apotek när det gäller att bota sjukdomar. Inom ayurvedan finns en mängd olika örter för att hjälpa kroppen läka och återskapa balans. Till skillnad från traditionell västerländsk medicin är det inte symptomen som behandlas. Utgångspunkten är istället att identifiera de individuella obalanserna och därefter sträva mot att återskapa den naturliga balansen.

Många ayurvediska behandlingar renar kroppen från toxiner (gifter) vilket kan uppstå när du är ur balans. Detta är en förutsättning för att återskapa balans. Olika örter och oljor används både invärtes och utvärtes för att rena, balansera, lugna och läka. Olika massagetekniker, örtförband, oljeinpackningar och flödande olja används under behandlingarna i syfte att bota men också förebygga sjukdomar och krämpor av olika slag.

Välkommen till yogayamas behandlingsavdelning där du kan hitta erfarna ayurvediska konsulter samt terapeuter som ger olika ayurvediska behandlingar. De oljor och örter som används inom behandlingarna är autentiska ayurvediska produkter från Indien.

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev