Skip to main content
YOGAYAMAS YINYOGALÄRARUTBILDNING Fördjupning: The Five Elements
2017-05-05

Yogayamas fördjupningskurs inom Yin Yoga lärarutbildningen är en fortsättning av Yin Yoga grundkursutbildning. 

Yin Yoga består av ett fåtal golvnära positioner som praktiseras med ett inkännande och tillåtande förhållningssätt. Metoden är avsedd att nå delar av kroppen som annars inte berörs i den mer yang liknande yogan (som t.ex. Ashtanga Vinyasa, Hatha, Anusara m.fl.) och är därför ett kraftfullt kompletterande redskap, som även förbereder för meditation.

 Att undervisa eller praktisera Yin Yoga ger en möjlighet att på djupet nå fram till delar av oss själva som i vardagen inte ges så mycket utrymme. Vi lever i en kultur präglad av yang; av det snabba, innovativa och effektiva – ett konstant företagande och expanderande. Yin Yoga erbjuder en motvikt till detta, ett möte med dig själv som du är, utan agendor eller måsten. Det är en praktik som betonar enkelhet, stillhet och empati – det som ger oss näring på djupet.

Inom Taoismen finns idén om att de motsatta uttrycken av Yin och Yang behöver varandra, för att skapa och upprätthålla balans, och att det ena inte utesluter det andra.

UPPLÄGG

I den här fortsättningsutbildningen går vi djupare i Yin Yogan för att studera Yin Yogans energimässiga påverkan på kroppen ur ett österländskt perspektiv, med utgångspunkt från den traditionella kinesiska medicinen och filosofin. Vi bygger vidare på vår kunskap från grundkursen och applicerar bl.a. meridianer och fem elements teorin på Yin Yogan. Vi praktiserar Yin Yoga i kombination med Yang sekvenser baserade på Qigong, samt går även igenom en Assisterad  Yin Yoga sekvens för att fördjupa oss i de terapeutiska delarna av Yin Yoga. 

Utbildningen riktar sig till dig som redan har en grundkurs i Yin Yoga (50 timmar) och som längtar efter ytterligare fördjupning, eller till dig som på sikt önskar undervisa denna unika metod. För att få gå den här fördjupningsutbildningen skall du ha genomfört 50 timmar Yin Yoga grundkurs med Sofie Ringsten.

Grundkursen och fördjupningskursen leder, tillsammans med inlämnade hemuppgifter, till Yogayamas Yin Yogalärar certifiering 100 timmar.

Efter avslutad utbildning har du ytterligare verktyg för att utveckla din roll som Yin Yoga lärare och känner större trygghet i att undervisa Yin Yoga både utifrån ett funktionellt, terapeutiskt och filosofiskt perspektiv. 

Fördjupning för 100 timmars certifiering: Energi modul 

Traditionell Kinesisk Medicin och Yin Yoga ur ett terapeutiskt perspektiv

 • Grunder i TCM
 • Yin och Yang filosofi
 • Zang Fu organsystemet
 • Modern Meridian Theory
 • Theory of Qi
 • Typer av Qi
 • Meridianer och fascia
 • Meridianer och de fem faserna
 • Meridianer och de fem känslorna
 • Organ studier: fysisk, mental, emotionell
 • Vilket ”element” är du
 • Yin och Yang Yoga fusion 
 • Yin Yoga Meridian Sekvenser 
 • Qigong flöden
 • Assisterad Yin Yoga: Privat Yoga en-mot-en
 • Avslutande examensuppgift (skriftlig inlämnningsuppgift)

 

LÄRARE

Sofie Ringsten är idag en av Nordens ledande Yin Yoga lärare och utbildare. Hon har sedan flera år utbildat yogautövare och lärare inom Yin Yoga och på en kunnigt och personligt sätt delat Yin Yogans fysiska, mentala och emotionella fördelar.

Hennes inspirationskällor är framförallt hennes lärare Paul Grilley, samt andra framstående lärare och forskare inom fascia och funktionell anatomi, såsom Gil Hedley och Carla Stecco. Sofie är själv en hängiven elev och studerar bl.a. kinesisk medicin och filosofi, vilket hon väver in i sin yogaundervisning. Mer om Sofie: www.sofieringsten.com 

 

DATUM FÖRDJUPNING 50 H (100 H):

 

VÅREN 2017

5-7 MAJ 2017, del I

FREDAG 9-17, LÖRDAG 9-17, SÖNDAG 9-17

19–21 MAJ 2017 del II

FREDAG 9-17, LÖRDAG 9-17, SÖNDAG 9-17

 

HÖSTEN 2017

13-15 OKTOBER 2017, del I

FREDAG 9-17, LÖRDAG 9-17, SÖNDAG 9-17

17–19 NOVEMBER 2017 del II

FREDAG 9-17, LÖRDAG 9-17, SÖNDAG 9-17 

 

PRIS: 7900 SEK

 

ANMÄLAN HÄR 

*Endast elever som fullföljt Yin Yoga grundkurs 50 timmar med Sofie Ringsten kan anmäla sig till denna fördjupningskurs. 

 Denna kurs är även en delkurs i Yogayama Teacher Training 300 timmar – fördjupningsutbildning. För mer information om utbildningen i sin helhet, se här

 

 

Här kan du läsa mer om yinyoga och inspirerande workshops på yogayama, En resa genom de fem elementen - en Yin Yoga workshop serie med Sofie Ringsten 

 

maj 2017

juni 2017

augusti 2017

september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

juni 2018

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev