Skip to main content
Pranayama & Meditation – 40 timmar
2017-09-07

 

Att skapa kontakt med sin insida är en viktig del i helhetsförståelsen för vad yoga är. Under denna fördjupningsutbildning i pranayama kommer vi aktivt att studera den stilla och meditativa delen av yogapraktiken samt ge utrymme för stunder av observation och varande. 

De praktiska övningarna ligger till grund för de mer teoretiska momenten där vi bland annat diskuterar både vad som är det bästa stödet och den största utmaningen i andningsträningen liksom i andra former av meditativ träning.

Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas inom pranayama, traditionell andningsträning och önskar fördjupa din förståelse för hur andningen är kopplad till vår livskraft.

 

KURSEN INNEFATTAR:

 • Utveckling och fördjupning av grundläggande och, för pranayama, förberedande tekniker (kriyas) såsom Uddiyana Bandha Kriya, Nauli, Agni Sara och Kapalabhati
 • Utveckling och fördjupning av grundläggande andningsövningar såsom Nadi Shodana, Ujjayi Pranayama, Shitali, Surya Bhedana, Chandra Bhedana och Bhramari
 • Utveckling och fördjupning av ”retention” (att hålla andan). Diskussion kring vad denna aspekt av andningsträningen innebär 

 • Genomgång av pranayamatraditionens grunder och syftet med hathayoga
 • Fördjupning av andningens anatomi och dess koppling till det sympatiska och parasympatiska nervsystemet
 • Pranayama-pedagogik: att guida andra i andning
 • Att skapa utrymme för en egen pranayamapraktik. Diskussion kring utmaningarna och hur möter vi dessa


 • Daglig pranayamapraktik
 • Daglig meditation och chanting.

 • Daglig asanaträning med fokus på bröst- och höftöppnare 

 • Förberedande hemuppgifter

FÖRKUNSKAPER
Kursen vänder sig till dig som redan praktiserar pranayama regelbundet och därmed är bekant med vanliga andningstekniker som exempelvis Nadi Shodana, Shitali, Brahmari och Ujjayi.

 

EFTER AVSLUTAD KURS
Efter utbildningen har du som deltagare en djup förståelse för de viktigaste verktygen inom klassisk pranayama och har samtidigt tagit ett steg vidare mot att implementera en pranayama- och meditationspraktik i vardagen. Du har fått gedigen kunskap om hur andningen påverkar oss fysiologiskt samt varför andningsträning spelar en viktig roll inom den yogiska traditionen.

Du får också ett individuellt pranayamaupplägg att arbeta vidare med baserat på den tid du har möjlighet att avsätta.

LÄRARE
Sara Granström Thorsson har sedan 2005 regelbundet studerat för Sri O. P. Tiwari, en av få levande mästarna inom klassisk pranayama och elev till Swami Kuvalayananda som grundade Kaivalyadham Institute, Indien. Detta institut är idag världsledande inom både forskning och praktik när det gäller klassisk hathayoga.

Parallellt med en praktik inom hathayoga och ashtanga vinyasa yoga har Sara, med pranayama som metod, fördjupat sin förståelse för andningens betydelse och påverkan på vår hälsa. Hon betonar och integrerar ofta vikten av den inre attityden och inställningen i yogapraktiken på sina klasser, ofta med hjälp av chanting, meditation och tacksägelse.


Läs mer om Sara på saragranstrom.se

DATUM: 7 – 10 september 2017

TID: 07.30 - 16.30 för samtliga dagar.
PRIS:  7300 SEK

ANMÄLAN HÄR

 

Denna kurs är även en delkurs i Yogayama Teacher Training 300 timmar – fördjupningsutbildning. För mer information om utbildningen i sin helhet, se här.

 

maj 2017

juni 2017

augusti 2017

september 2017

oktober 2017

november 2017

december 2017

juni 2018

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev