Skip to main content
Sara Granström

Började sin yrkesbana som musiker efter sex års studier på bland annat Malmö Musikhögskolas solistlinje och Guildhall School of Music and Drama i London.
”När jag först mötte yoga blev jag förundrad över hur många likheter det fanns mellan yogapraktiken och att öva på ett instrument. Allt delarna är där: det dagliga arbetet, fokuseringen och glädjen.”

Sedan år 2001 har Sara arbetat som yogalärare i Stockholm, hon är numera Experienced Registered Yoga Teacher enligt Yoga Alliance och undervisar även som Senior Teacher på Yoga Thailand (www.yoga-thailand.com), en av de mest framstående yogaskolorna i Asien.

Sara har utbildat yogalärare både i Sverige och utomlands sedan 2004 och är idag grundare av yogayamas ansedda lärarutbildning tillsammans med kollegan Anna Hultman, båda finns som utbildningsansvariga på yogayama i Stockholm.

Som utbildad näringsterapeut (via Nordiska närings- och fytoterapiskolan) med en specialisering inom Ayurveda arbetar Sara dessutom med hälsorelaterade föreläsningar, utbildning och personlig rådgivning.

See video