Skip to main content
Yogayamas ayurvedautbildning

INFOMÖTEN om utbildningen hålls löpande. 2017 gäller följande datum och tider:

Torsdag 27 april kl 18 -19

Torsdag 18 maj kl 18 -19

Torsdag 15 juni kl 18 - 19

Torsdag 17 augusti kl 18 - 19

Se mer information om detta i vår kalender.


Ayurvedic Lifestyle Consultant      

Välkommen till denna gedigna utbildning som har en av Sveriges mest kompetenta ayurvedaläkare som lärare. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta professionellt med ayurveda eller vill fördjupa dina kunskaper inom detta område för egen del. En Ayurvedic Lifestyle Consultant använder ayurveda som verktyg för att främja hälsa och förebygga och korrigera obalanser i kropp och själ, genom korrekta råd om mat och livsstil. Kursen syftar inte till att diagnostisera eller bota sjukdomar, för vilket det krävs en lång ayurvedisk läkarutbildning.

Den här utbildningen kommer att lära dig historia och filosofi bakom ayurveda samt kunskap inom diagnostik, som tungdiagnos och pulstagning, ayurvedisk näringslära, matlagning och kännedom om kryddor och örter, tekniker för stresshantering och ayurvedisk psykologi.

Ayurveda - kunskap om livet

Ayurveda betyder “kunskap om livet” och är ett drygt 5 000-årigt medicinskt hälsosystem från Indien. Från början var ayurveda en muntlig tradition, som började nedtecknas för cirka 3 500 år sedan och har praktiserats oavbrutet sedan dess. Idag är ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus.

Ayurveda kan definieras som ett verktyg som hjälper oss att hitta tillbaka till vår ursprungliga balans och lära oss att påverka, förlänga och ta kontroll över våra liv. På så sätt kan vi befrias från sjukdomar och åldrandets krämpor. Att vårda vår mentala och själsliga kraft har lika stor betydelse för vårt välmående som livsstil, kost och motion enligt ayurveda. Ayurveda talar om hälsa som ett naturligt tillstånd, ett tillstånd som naturen hela tiden försöker eftersträva.

Ayurveda har tre grundmål:

  • bota sjukdom
  • förebygga sjukdomar och obalanser
  • utveckla perfekt hälsa

Utbildningens upplägg         

Utbildningen hålls huvudsakligen på engelska och består av 12 block. Deltagarna får hemuppgifter mellan tillfällena att studera på egen hand. Hemtentor genomförs efter varje block. Efter avslutad utbildning och godkänd examinering får deltagarna ett certifikat utfärdat av Dr Sangeeta. Ett slutdatum kommer att ges för att avsluta hemtenta och privata konsultationer, som ska genomföras för att erhålla certifikatet. Normalt är tiden för att avsluta alla uppgifter sex månader efter utbildningens sista klass + tid för eventuell praktik i Kerala (se nedan).

Utbildningen läses fortlöpande under ett år på helgbasis, och innehåller då cirka 200 lärarledda timmar. Block 2 och 3 innefattar tre dagar per tillfälle och de övriga blocken är uppdelade på två dagar. Antalet undervisningsdagar är totalt 26 stycken. 

Aktuella datum för alla block för utbildningen finns under INFORMATIONSMATERIAL till höger.

SFKM-certifiering och basmedicinkurs:

Vår ayurvedautbildning är godkänd av SFKM (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin). Det finns möjlighet att lägga till en självstudiekurs i basmedicin med hjälp av onlinelitteratur samt självtester på nätet. Vid godkännande av basmedicin erhålls en certifiering av SFKM. Som medlem där får du förmåner  i SFKM- Företag försäkring. I medlemskapet ingår t ex ansvarsförsäkring, behandlingsskador, krisförsäkring, kundolycksfallsförsäkring och överfallsförsäkring. 

Kursen i  basmedicin kostar 1 244 kr (inkl moms). 

Priser

35 000 kr (inklusive moms). 

I beloppet ingår anmälningsavgiften på 2 000 kronor, som betalas i samband med anmälan. Resterande belopp faktureras och ska vara betalt 30 dagar före kursstart.
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning av deltagaren.

Vi samarbetar med HUMAN FINANS vilket innebär att du kan låna räntefritt upp till 12 månader.

Praktik i Kerala

Efter slutförd utbildning finns möjlighet att göra en fyra veckor lång  och intensiv praktik vid ett ayurvediskt sjukhus i Kerala, där deltagarna även får lära dig att ge ayurvedisk behandling. Det är en intensiv praktik, med ytterligare cirka 120 timmar att komplettera utbildningen med. Efter genomförd praktik tilldelas deltagarna ett certifikat. Den här praktiken kommer att öka din förståelse och kunskap om ayurveda. Praktiken i Kerela kan jämföras med liknande Ayurvedic Lifestyle Consultants-utbildningar i andra europeiska länder, som normalt är uppbyggda på 300-500 timmar. Denna praktik ingår ej i priset ovan, utan innebär en separat kostnad.

Om Dr Sangeeta Balaprakash

Det är med stor glädje vi presenterar vår lärare Dr Sangeeta Balaprakash, som är ayurvedaläkare med bakgrund från Thrissur i Kerala i Indien. Hon är utbildad vid Goverment Ayurveda College i Raipur och har en sex år lång B.A.M.S (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ), följd av en panchakarma-utbildning vid det prestigefulla Kottakkal Arya Vaidya Sala i Kerala sedan år 1995. Sedan dess har hon både praktiserat och utbildat sig inom ayurveda på ett flertal sjukhus och institutioner i Indien. Hennes specialaområden är framförallt mag- och tarmproblem, sömnsvårigheter, stresshantering, kvinnosjukdomar, hälsa efter graviditet och barnhälsa.

Dr Sangeeta och hennes familj har under de senaste tio åren bott i Europa, vilket har gett henne stor kunskap om vår västerländska livsstil. Idag bor hon i Stockholm med sin man och två döttrar och talar numera även svenska. Hon har under alla år fortsatt sitt praktiserande och erbjuder hälsokunsultationer på yogayama.

Anmälan HÄR eller via ayurveda@yogayama.se.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta Dr Sangeeta direkt för mer information om utbildningen på
ayurveda@yogayama.se eller 070-811 22 88.

Mer om Ayurveda

Idag är Ayurveda ett godkänt medicinskt system i Indien som praktiseras jämsides med västerländsk medicin på sjukhus och som också har sin egen läkarutbildning.

Läs mer om Ayurveda »

Kontakt

Yogayama AB
Jungfrugatan 8
114 44 Stockholm

info@yogayama.se
www.yogayama.se

Org. nr: 556646-8277

Vårt Nyhetsbrev